Träning

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa

INSTÄLLD Vattengympa

Fredagsbadet Inställt resten av terminen! Vi börjar med vattengympan och har bokcirkel efteråt.Ledare: Maggan Carlsson Tel: 0704-244882 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Anmäl genom …

INSTÄLLD Vattengympa

Vattengympa

Välkommen på vattengympa våren 2021 Onsdagar kl.13:00Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Fredagar INSTÄLLD Hösten 2020 kl. 15:00 Efter badet bokcirkel. Ledare: Maggan Carlsson Tel: 0704-244882 Betalning: Onsdagar 595 …

Vattengympa