Träning

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa Läs mer »

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa Läs mer »

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa Läs mer »

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa Läs mer »

Vattengympa

Välkommen på vattengympa på onsdagar våren 2020! Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Anmälan och betalning görs i början av terminen.Betala till bankgiro 370-8310. Ange namn …

Vattengympa Läs mer »

Vattengympa

Välkommen på vattengympa hösten 2021 Onsdagar kl.13:00Ledare: Kerstin Lundblad Tel: 0303-147 32 Fredagar Hösten 2021 kl. 15:00 Efter badet bokcirkel. Ledare: Maggan Carlsson Tel: 0704-244882 Betalning: Onsdagar 595 kr …

Vattengympa Läs mer »