Referat Årsmöte 19 Februari 2020

Den 19 Februari hade vi årsmöte. Nu lägger vi 2019 till handlingarna. Vi i styrelsen hoppas på ett trevligt och roligt nytt verksamhetsår 2020! Väl mött i våra aktiviteter! 

Årsmötets ordförande var Beryl och sekreterare Evamariya. 

Vi saknar valberedning. Kontakta någon i styrelsen om du känner dig manad. 

Vi avtackar styrelsemedlemmarna Evamariya Arnesson och Margareta Aaröe.

Tackade också av Christina Hällström för alla år som cirkelledare. 

Tack till Kaffekommittén och till alla som kom till årsmötet. Så roligt att se så många medlemmar samlade.